"മേഴത്തൂർ (യൂണിറ്റ്)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
വരി 51: വരി 51:
==പ്രധാന പരിപാടികൾ==
==പ്രധാന പരിപാടികൾ==
===ഉജ്ജ്വലകൗമാരം===
===ഉജ്ജ്വലകൗമാരം===
{| class="wikitable"
|+ക്ലാസ്സുകൾ
!ദിവസം
!സ്ക്കൂൾ
!ക്ലാസ്സ്
!RP
!പങ്കാളിത്തം
!സമയം
!ക്ലാസ്സ് എടുത്ത രീതി
|-
|5-12-2021 || GHSS മേഴത്തൂർ || 10 || സലീന വർഗ്ഗീസ് || 46 || 8 pm || ഓൺലൈൻ
|-
|}
"https://wiki.kssp.in/മേഴത്തൂർ_(യൂണിറ്റ്)" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്