മേഴത്തൂർ (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മേഴത്തൂർ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് മിനി.സി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ....
സെക്രട്ടറി മഹേഷ്
ജോ.സെക്രട്ടറി ....
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃത്താല
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് മേഴത്തൂർ

പ്രധാന പരിപാടികൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മേഴത്തൂർ_(യൂണിറ്റ്)&oldid=1075" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്