മേഴത്തൂർ (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:58, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് മേഴത്തൂർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മേഴത്തൂർ_(യൂണിറ്റ്)&oldid=1051" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്