വനിതകളും സാക്ഷരതയും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:39, 15 ഡിസംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = വനിതകളും സാക്ഷരതയും | image = [[]] | image_...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
വനിതകളും സാക്ഷരതയും
[[]]
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം ജെൻഡർ
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം മാര്ച്ച് 1990
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വനിതകളും_സാക്ഷരതയും&oldid=9010" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്