വെള്ളിനേഴി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:37, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Devadas (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വെള്ളിനേഴി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് അഭിരാജ്.എ൯
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി ശിവദാസ൯.പി
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളിനേഴി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് വെള്ളിനേഴി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വെള്ളിനേഴി&oldid=1460" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്