"വർഗ്ഗം:തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നഗരസഭകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
*>Kiran Gopi
 
(ചെ.) (ഒരു പതിപ്പ്)
 
(വ്യത്യാസം ഇല്ല)

23:49, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താളുകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഇല്ല.