ശ്രീവരാഹം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
19:12, 21 ജൂൺ 2013-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- *>Rojypala

{{#invoke:Namespace detect|main}}

കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീപത്മനാഭക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തായുള്ള പ്രദേശമാണ് ശ്രീവരാഹം. മഹാവിഷ്ണുവിൻ ദശാവതാരങ്ങളിലെ വരാഹമൂര്ത്തി ലക്ഷ്മീ ദേവിയോടെപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമായതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ശ്രീവരാഹം എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ശ്രീവരാഹം&oldid=2019" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്