സംവാദം:ഒലി ഹാൻസൺ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
09:14, 17 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- ശിവഹരി (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണോ? ഇത് വിക്കിപീഡിയയ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണോ? ഇത് വിക്കിപീഡിയയ്ക് നൽകിക്കൂടെ? --ശിവഹരി 10:14, 17 മേയ് 2012 (BST)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംവാദം:ഒലി_ഹാൻസൺ&oldid=196" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്