സംവാദം:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്/കേന്ദ്ര നിർവ്വാഹകസമിതി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
06:42, 7 സെപ്റ്റംബർ 2013-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇത്തരം പേജുകൾ പുതുക്കുന്നതിനായി പേരുകൾ മാറ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഇത്തരം പേജുകൾ പുതുക്കുന്നതിനായി പേരുകൾ മാറ്റുന്നതിനു പകരം. ഏതേതു വർഷങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മറ്റി എന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഗുണകരമാവില്ലെ..അല്ലെങ്കിൽ ആർകൈവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വീണ്ടും പണിയെടുക്കേണ്ടെ..പഴയ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ ആരാണെന്നു കൂടി ഈ പേജിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും..പറ്റുമെങ്കിൽ ആരംഭകാലം തൊട്ടുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ പേരു വിവരം ,വർഷമടക്കം ചേർക്കാനായാൽ നല്ലതല്ലെ..--Vijayakumarblathur 01:12, 7 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)