സംവാദം:പരിഷത്ത് പിന്നിട്ട അമ്പത് വർഷങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
15:53, 18 മാർച്ച് 2014-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- CMMurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('എല്ലാം തൊട്ട് തലോടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

എല്ലാം തൊട്ട് തലോടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഓരോന്നോരോന്നായി പൂർത്തിയാക്കുകയല്ലേ. ലഘുലേഖകൾ ചിലതൊക്കെ ചിലരെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിലിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ.ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാം.