സംസ്ഥാന വാർഷികം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
20:45, 12 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.

==ഉത്ഘാടനം

സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാറ്റനം ചെയ്തു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംസ്ഥാന_വാർഷികം&oldid=150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്