സ്ത്രീകളും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
09:48, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = സ്ത്രീകളും | image = പ്രമാണം:t=Cover | im...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
സ്ത്രീകളും
പ്രമാണം:T=Cover
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം ജെൻഡർ
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം നവംബർ, 2001
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സ്ത്രീകളും&oldid=8791" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്