സ്ത്രീകളും സാമൂഹ്യമാററവും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:27, 15 ഡിസംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = സ്ത്രീകളും സാമൂഹ്യമാററവും | image...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
സ്ത്രീകളും സാമൂഹ്യമാററവും
[[]]
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം ജെൻഡർ
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഫെബ്രുവരി 1993
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സ്ത്രീകളും_സാമൂഹ്യമാററവും&oldid=9006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്