"6 മതിലകം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" |- | colsp...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 20: വരി 20:
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് '''
| '''ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് '''
|   
മതിലകം
|-
|-
|-
|-
വരി 26: വരി 26:
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| '''പഞ്ചായത്തുകൾ '''
| '''പഞ്ചായത്തുകൾ '''
|  
| എടതിരുത്തി
കയ്പമംഗലം
 
പെരിഞ്ഞനം
 
മതിലകം
 
ശ്രീനാരായണപുരം
|-
|-
|-
|-
വരി 32: വരി 39:
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| '''യൂണിറ്റുകൾ '''
| '''യൂണിറ്റുകൾ '''
| [[.....]], [[.....]] ,[[......]], [[....]], [[...]], [[.....]], [[.....]], [[.....]], [[.....]], [[.....]], [[.........]], [[......]], [[.........]]
| എടതിരുത്തി
കയ്പമംഗലം
 
പെരിഞ്ഞനം
 
മതിലകം
 
ശ്രീനാരായണപുരം
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"|   
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"|   
വരി 43: വരി 57:
==ഭാരവാഹികൾ==
==ഭാരവാഹികൾ==
;പ്രസിഡന്റ്
;പ്രസിഡന്റ്
*........
*മനോജ് ടി
;വൈ.പ്രസിഡന്റ്
;വൈ.പ്രസിഡന്റ്
*...........
*പത്മജ എടതിരിത്തി
*...........
*...........
;സെക്രട്ടറി
;സെക്രട്ടറി
*...........
*രാഗിണി എം
;ജോ.സെക്രട്ടറി
;ജോ.സെക്രട്ടറി
*..........
*അനിലൻ എൻ എൻ
;ഖജാൻജി
;ഖജാൻജി
*..........
*അജിത്ത് പി


==മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ==
==മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ==

08:09, 4 നവംബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ........
പ്രസിഡന്റ് ........
സെക്രട്ടറി ........
ട്രഷറർ ..........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മതിലകം
പഞ്ചായത്തുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

ശ്രീനാരായണപുരം

യൂണിറ്റുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

ശ്രീനാരായണപുരം

[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • മനോജ് ടി
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • പത്മജ എടതിരിത്തി
  • ...........
സെക്രട്ടറി
  • രാഗിണി എം
ജോ.സെക്രട്ടറി
  • അനിലൻ എൻ എൻ
ഖജാൻജി
  • അജിത്ത് പി

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=6_മതിലകം&oldid=9424" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്