6 മതിലകം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
17:03, 7 നവംബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Midhun (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത് മതിലകം മേഖല
പ്രസിഡന്റ് മനോജ് ടി
സെക്രട്ടറി രാഗിണി എം
ട്രഷറർ അജിത്ത് പി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മതിലകം
പഞ്ചായത്തുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

ശ്രീനാരായണപുരം

യൂണിറ്റുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

ശ്രീനാരായണപുരം

[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • മനോജ് ടി
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • പത്മജ എടതിരിത്തി
  • ...........
സെക്രട്ടറി
  • രാഗിണി എം
ജോ.സെക്രട്ടറി
  • അനിലൻ എൻ എൻ
ഖജാൻജി
  • അജിത്ത് പി

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=6_മതിലകം&oldid=9473" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്