അമ്പലംപടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


യൂനീറ്റ് കമ്മിറ്റി

പ്രസിഡണ്ട്‌ :പി .വി .മത്തായി

വൈ :പ്രസിഡണ്ട്‌:സി .കെ .ദാമോദരൻ

സെക്രെട്ടറി: ഷെജി അജിത്ത്

ജോ: സെക്രെട്ടറി: രാഹുൽ രാജ്

ഫോട്ടോകൾ

അമ്പലം പടി യൂനീറ്റ് സമ്മേളനം Ambalam padi.jpg

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അമ്പലംപടി&oldid=4831" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്