ആലത്തൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

ദീപാങ്കുരൻ

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

മുരളീധരൻ കെ.എൻ.

  • സെക്രെട്ടറി

ഷമീർ മുഹമദ്

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

ഹരികുമാർ വി.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ആലത്തൂർ&oldid=1115" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്