ഉപയോക്താവ്:Akhilan

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം സ്വദേശിപരിഷത്ത് വിക്കി - അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ
പരിഷത്ത് വിക്കി, മീഡിയവിക്കി പതിപ്പ് 1.33.1 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓടുന്നു.
നിലവിൽ ഇതിൽ 291 ലേഖനങ്ങളുൾപ്പെടെ, 2,573 താളുകളുണ്ട്
ഇതുവരെ 8,661 തിരുത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്
1,597 പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
449 ഉപയോക്താക്കൾ ഇതിനകം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുണ്ട്,
ഇതിൽ 9 പേർ കാര്യനിർവ്വാഹകരാണ്.
ജൂലൈ 12, 2020 23:00 (UTC) വരെ ഈ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണ്.

വിവരം പുതുക്കുക
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Akhilan&oldid=5280" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്