ഉപയോക്താവ്:Pramod

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുനിശ്ശേരീ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുരളീധരൻ
സെക്രട്ടറി ജ്യോതിരാജ്
ജോ.സെക്രട്ടറി ഹരികുമാർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എരിമയൂർ
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന,ആലതൂർ മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കുനിശ്ശേരി.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

[[ ]]

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

[[ ]]

  • സെക്രെട്ടറി

[[ ]]

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

[[ ]]

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

[[ ]], [[ ]], [[ ]],

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉപരി കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

  • [[ ]],[[ ]]
  • [[ ]](മേഖല കമ്മറ്റി)

യൂണിറ്റ് ചരിത്രം

1985-ലാണു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിതമായത്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Pramod&oldid=1118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്