ഉപയോക്താവ്:Yuvasamithichangathi

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

റിസ്വാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശി. പരിഷത്ത്- പ്രവർത്തകൻ യുവസമിതി പ്രവർത്തകൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Yuvasamithichangathi&oldid=4605" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്