എഴുപുന്ന

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റിന്റിന്റെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി

പ്രസിഡന്റ്

ആർ അനിൽകുമാർ

ദ്വാരക

എരമല്ലൂർ പി ഓ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

ഇ കെ പ്രകാശൻ

എളമക്കരി

എഴുപുന്ന പി ഓ

സെക്രട്ടറി

കെ എസ് അനിൽ

കണ്ണാട്ടു നികർത്ത്

എരമല്ലൂർ പി ഓ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

പി കെ മധുക്കുട്ടൻ

പോനാരിൽ

​എഴുപുന്ന പി ഓ

അംഗങ്ങൾ

അംഗങ്ങൾ
ക്രമ സംഖ്യ പേരും വിലാസവും ഫോൺ പഞ്ചായത്ത്
1 ഷിബുരാജ് കെ
വളവൻകേരിൽ,
എരമല്ലൂർ,
എരമല്ലൂർ പി ഓ
cell ​എഴുപുന്ന
2 ആർ ജീവൻ
പുത്തൻവേലിൽ
​എഴുപുന്ന
​എഴുപുന്ന പി ഓ
cell ​എഴുപുന്ന
3 ആഷിഷ് വിജയൻ
പ്രസീത ഭവനം
​എഴുപുന്ന
​എഴുപുന്നപി ഓ
cell ​എഴുപുന്ന

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=എഴുപുന്ന&oldid=900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്