ഏറ്റുമാനൂർ മേഖല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഏറ്റുമാനൂർ

കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു പട്ടണം ആണ് ഏറ്റുമാനൂർ. കോട്ടയം നഗരത്തിൽ നിന്ന് 12 കിലോ മീറ്റർ അകലെ മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഭാരവാഹികൾ

മേഖല സെക്രട്ടറി-ആവണി അജി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഏറ്റുമാനൂർ_മേഖല&oldid=9167" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്