ഒറ്റപ്പാലം(യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

[[ ]]

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

[[ ]]

  • സെക്രെട്ടറി

പി.പരമേശ്വരൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഒറ്റപ്പാലം(യൂണിറ്റ്)&oldid=1122" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്