കരുമാനാംകുറുശ്ശി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കരുമാനാംകുറുശ്ശി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ‌വിനീത്.കെ ‌‌‌
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രേണുക
സെക്രട്ടറി സുരേഷ്ബാബു.പി
ജോ.സെക്രട്ടറി അരുൺ.ടി.എസ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെ൪പ്പുളശ്ശേരി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കരുമാനാംകുറുശ്ശി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കരുമാനാംകുറുശ്ശി&oldid=1477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്