കീഴൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കീഴൂ൪ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണ൯
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകരൻ.കെ
സെക്രട്ടറി അനൂപ്
ജോ.സെക്രട്ടറി ശ്രീദിത്.കെ.എസ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃക്കിടീരി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കീഴൂ൪

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കീഴൂർ&oldid=1478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്