കൂടുതൽ ചരിത്രം:ചെർപ്പുളശ്ശേരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വള്ളുവക്കോനാതിരിയുടെധാന്യപ്പുരകളിലേക്ക്നെല്ല് അളന്നു കൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാർഷികഗ്രാമമായിരുന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരി.അതുകൊണ്ടുതന്നെചെർപ്പുളശ്ശേരിക്ക് രാജവാഴ്ചകാലഘട്ടം മുതൽരാഷ്ട്രീയഭൂപടത്തിൽനിർണായകസ്ഥനംലഭിച്ചു.ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ൻ 1972 ൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ ആയി. സാമൂതിരി ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചതിനെ സാമൂതിരി കോവിലകത്തെ ഇളയ രാജാവ് അംഗീകരിച്ചില്ല. ദേശാഭിമാനികളായ പൌരപ്രമുഖരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇളയ രാജാവ് ബ്രിട്ടിഷ് കാർക്കെതിരെ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ കലാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ബ്രിട്ടിഷുകാർ കലാപം അടിച്ചമർത്തി. ഇളയ രാജാവിനെ പിടികൂടി പിന്നീട് തൂക്കിലേറ്റി. മലബാർ അധീനതയിലായതോടുകൂടി മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭരണാധികാരികളായി ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ കലക്ട്ടരേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടു സബ് കലക്ടർ മാരെയും (തുക്കിടി സായ്‌വ് ) നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയും തലശ്ശേരിയും ആയിരുന്നു. മലബാറിനെ താലൂക്കുകളായി തിരിച്ചപ്പോൾ വള്ളുവനാട് താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനമായി മാറി ചെർപ്പുളശ്ശേരി. താലൂക്ക് കച്ചേരി, മുസാവരി ബംഗ്ലാവ് എന്നിവയുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ കച്ചേരിക്കുന്നത്ത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. കച്ചേരിനിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ഈ സ്ഥലം കച്ചേരിക്കുന്ൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കച്ചേരിക്കുന്ൻ പഴയകാല വ്യാപാരകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ആഴ്ചചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് താലൂക് ആസ്ഥാനം പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റി. ബ്രിട്ടീഷ്‌ മേൽക്കോയ്മയെ ഒരു കാലത്തും ചെർപ്പുളശ്ശേരി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ അനുകരണങ്ങൾ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും ഉണ്ടായി. സ്വാതന്ദ്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ.മോഴികുന്നത് ബ്രമ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌. 1920 ൽ സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലംപ്രസിഡണ്ടാവുകയും ഖിലാഫത്പ്രസ്ഥാനവുമായിയോജിച്ച് മ്പ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്നെതിരെപോരാടുകയുംചെയ്തു. 1921 ഒറ്റപ്പാലത്തുവെച്ച് എ.ഐ.സി.സി.സമ്മേളനം നടന്നതിനെതുടർന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലെ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് ഉണ്ടായി.ഖിലാഫത്പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയതിന്റെ വിദ്വേഷം തീർക്കാൻ കൊടിയ മർദ്ദനമുറകളാണ് കാറൽ മണ്ണയിലെ പൊട്ടത്തിപറമ്പിൽ വെച്ച് പട്ടാളം പിടികൂടിയതിനിശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുനേരിടേണ്ടിവന്നത്.(അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്കൂളിന്നുമുന്നിൽ നിന്നു തുടങ്ങി പുത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതീക്ഷേത്രം വരെയുള്ള പൻചായത്ത്റോടിന്ന് ബ്രമ്മദത്തൻ റോഡ് എന്നും ഈ റോഡിന്നിരുവശവും ബ്രമ്മദത്തൻ കോളനി എന്നും നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.)

അയിത്താചരണത്തിനെതിരായും ഹരിജനോദ്ധാരണത്തിനും വേണ്ടി 1933 ൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ അഖിലേന്ത്യാ പര്യടനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിഅദ്ദേഹം കേരളത്തിലുമെത്തി. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ വച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് ഇവിടത്തെ ജനത സ്വീകരണം നൽകി. ജനങ്ങൾ സംഭാവന നൽകി, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ ഏല്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സജീവമായി പ്രതികരിച്ചു.ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനുവേണ്ടി സ.എ.കെ.ഗോപാലൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിനോഭാജിയും ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ എത്തിയിച്ചുണ്ട്. ഇതെല്ലാംതന്നെ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകിയ സംഭവങ്ങളാണ്.

തുർന്ന് മുപ്പതിനുശേഷമുള്ള ചെർപുളശ്ശേരിയുടെ സമൂഹികവികാസം വ്യക്തമായ രണ്ടു ദിശയിലാണു രൂപപ്പെട്ടത് .സവർണ്ണ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തെ നവീന നിദ്ധ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും,അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തുടചച്ചുനീക്കാനും ഉള്ള സമരങ്ങൾ 1932 ൽ നടന്നു. കെ.എൻ.എസ്.നമ്പൂതിരി,പാണ്ടംവാസുദേവൻന് നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുപതിലേറെ അന്തർജനങ്ങൾ മറക്കുട തഴെവെച്ച് കാറൽമണ്ണയിൽ കൂടിയ യൊഗക്ഷേമസഭയുടെ രജതജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സഭയിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തതും പരസ്യമായി മിശ്രഭോജനം നടത്തിയതും അക്കാലത്തു വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമായിരുന്നു. ഈവിധത്തിൽ നമ്പൂതിരിയെ കുടുമമുറിച്ച്, ഇംഗ്ളീഷ് പഠിപ്പിച്ച്, മറക്കുടയുടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ച്, നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ളശ്രമങ്ങൾ നടന്നതിന് സമാന്തരമായി മറുവശത്ത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരേപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും നിരവധിയായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അരങ്ങേറി. താഴ്ന്നജാതികളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുവേണ്ടി, അധസ്തിതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ വേണ്ടി,ക്ഷേത്രാരാധനക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നുവേണ്ടിയെല്ലാം പലപ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇവിടെ സംഘടിക്കപ്പെട്ടു. അന്യായമായ കുടിയിറക്കലിനെതിരെ സംഘടിത കർഷകപ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മകിടോദാഹരണമായനീലിസമരം നടന്നതും ഇവിടെയാണ്. ഇ..എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അടക്കമുള്ള ജനനേതാക്കൾക്ക് ഒളിവുസങ്കേതങ്ങളും ആശ്രയങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ അങ്ങാടിപ്പുറമ്പ്, പൊട്ടക്കുളം തുടങ്ങിയ ദരിദ്ര ഭവനങ്ങൾ. അതിനുവഴിഴെച്ചതാകട്ടെ 1930 കളിൽ തിരികൊളുത്തപ്പെട്ട ഈ സംഘഭോധമായിരുന്നു.

സാംസ്കാരിക രംഗം

ഒരുകാലത്ത് വള്ളുവനാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരിയുടെ സാംസ്കാരികഉറവിടം ഈ ഗ്രാമത്തെ അതിരിടുന്ന തൂതപ്പുഴതന്നെ. കലാ, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രതിഭകളെ കൈരളിക്ക് സംഭാവനനല്കാൻ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാറൽമണ്ണക്ഷേത്രം, അയ്യപ്പൻകാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉത്സവവേദികൾ കലാരൂപങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പെട്ട പ്രദർശനവേദികളാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ സവർണ്ണപ്രഭുകുടുംബങ്ങളിൽ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ഒരരങ്ങ് കഥകളി പതിവായിരുന്നു. തായമ്പകയിലെ തൃത്താല ശൈലി എന്ന് വിഖ്യാതമായ മലമക്കാവ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവിലെ ഉത്സവം അപ്രധാനമല്ലാത്ത വേദിയായിട്ടുണ്ട്. മധ്യകേരളത്തിൽതന്നെ മേളകലക്ക് ഇത്രയേറെപ്രാമുഖ്യം നൽകിയ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. കലാരസികൻമാരായ പ്രഭുക്കൻമാരിടെ സംരക്ഷണയിൽ ദരിദ്രനെങ്കിലും പ്രഗൽഭമതികളായ കുറെ കലാപ്രതിഭകൾക്ക് വളരാൻ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി ചെർപ്പുളശ്ശേരി. കഥകളിരംഗത്ത് അനന്വയമായിരുന്ന വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായർ, കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ, പ്രസിദ്ധപഞ്ചവാദ്യ വിദഗ്ദനായ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശിവന്റെ മാതൃമാതുലനായ മദ്ദളം കുഞ്ഞൻനായർ, മേളവിദഗ്ദരായിരുന്ന ആലിപ്പറമ്പ് ശിവരാമപ്പൊതുവാൾ, കൃഷ്ണപ്പൊതുവാൾ, സമകാലീക കഥകളികലാകാരൻമാരിൽ ശ്രദ്ധേയരായ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി, നരിപ്പറ്റനാരായണ്ൻനബൂതിരി, സദനംഭാസി, കലാമണ്ടലം രാജേദ്രൻ തുടങ്ങി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയുടെ സംഭാവനകളായ കലാകാരൻമാരുടെ പട്ടിക വളരെ നീണ്ടതാണ്. ആലിപ്പറമ്പ് ശിവരാമപ്പൊതുവാൾ, കൃഷ്ണപ്പൊതുവാൾ, എന്നിവരുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി വാദ്യവിദഗ്ദരും ചെർപ്പുളശ്ശേരിയുടെ അഭിമാനമാണ്. ചിത്രകലാ രംഗത്തെ പുതിയ പാന്ഥാവുകളുടെ പ്രണേതാക്കളായിരുന്ന തൃക്കിടീരിമനയിലെ നമ്പൂതിരിമാരും അവരുടെ മാർഗനിർദേശത്തോടെ ചിത്രകലാരംഗത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച എ.എസ്.നായരും ഈ നാടിന്റെ സമ്പന്നമായ കലാ പൈതൃകത്തിന്റെ സന്തതികളാണ്. ശ്രീമതി ഭാർഗ്ഗവിഅമ്മ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരനുണ്ണി, നാരായണസ്വാമി, സദനംലക്ഷിക്കുട്ടി, കലാമണ്ഡലംസുശീല തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ കലാപ്രവർത്തകരുടെ ശിക്ഷണത്തിലും പരിചരണത്തിലും നൃത്തവും നാടകവും സംഗീതവും ഇവിടെ വികസിച്ചുവന്നു. വളരെ കാലം മുമ്പുതന്നെ നാടകത്തിന് ഇവിടെ വേരുകളുണ്ട്. ബാലകലാസമിതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു അതിന്റെ ചരിത്രം. ആ പരമ്പര്യം പുതിയ മാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ശ്രീ.നരിപ്പറ്റരാജുവിലൂടെ. സാഹിത്യരംഗത്തും കഴിവുറ്റചിലരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈഗ്രാമം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡു നേടിയ ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും എന്ന നോവലടക്കം ഏതാനും കൃതികൾ കൊണ്ടുതന്നെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ടനേടിയ ശ്രീമതി.ടി.എ.രാജലക്ഷ്മി ഇവരിൽ പ്രധമഗണനീയയാണ്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആമയോട്ടുകുറുശ്ശിക്കളമാണ് ഇവരുടെ ജന്മഗൃഹം. പ്രണ്ഡിത കവിയായ ശ്രീ.അവിനാശി എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും ഇവിടെയാണ്.

തൂത, പുത്തനാലിക്കൽ, പന്നിയംകുറുശ്ശി, കാവുകൾ, ആറംകുന്നത്തുകാവ്, അറേക്കാവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ ജനകീയ ഉത്സവങ്ങൾ. മത, ജാതി ഭേദമന്യെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ മുഴുവൻ ആഘോഷമായി ഈ ഉത്സവങ്ങൾ മാറുന്നു. പൂതൻ, തിറ മുതലായ നാടൻകലകളും വള്ളുവനാടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ കാളവേലയും ഈ ദേവീക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കതിർവേല, കാളവേല തുടങ്ങിയ ഉത്സവരൂപങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ കാർഷികവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം വിളവെടുപ്പു കഴിയുന്നതോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഗവ.ഹയർസെക്കെണ്ടറി സ്കൂളും, മൂന്നു യു.പി.സ്കൂളുമടക്കം 15 സ്കൂളുകളാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ അംഗീകാരമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കോളേജുകളടക്കമുള്ള പല വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ 3 എണ്ണംമാത്രമാണ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഉള്ളത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഗവ.ആസ്പത്രി, ആയുർവേദ ആസ്പത്രി എന്നിവയും സ്വകാര്യമേഖലയിലും കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലുമായി 3 ആസ്പത്രികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ.വ.സ്ഥാപനങ്ങളും ട്രഷറി, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയടക്കം കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലുമായി നിരവധി ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഭൂപ്രകൃതി

അമൃതവഹിനി യായ തൂതപ്പുഴ വടക്ക് അതിരിട്ടൊഴുകുന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമികമായി ഇടനാട്‌ ഭൂവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഒറ്റപ്പാലംതാലൂക്കിന്റെ വടക്കുഭാഗത് ജില്ലാതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വടക്ക് ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം ജില്ല) കിഴിക്കു വെള്ളിനേഴി,പൂക്കൊട്ടുകാവ് , ത്രിക്കിടിരി പഞ്ചായത്തുകൾ, തെക്ക് ത്രിക്കിടീരി ചളവറ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയും പടിഞ്ഞാറു നെല്ലായ പഞ്ചായത്തും അതിരിടുന്നു. ഭൂവിസ്തൃതി: 24.60 ചതുരശ്ര കി.മി. ജനസാന്ദ്രത ച:കി: മീറ്ററിന്ൻ 1098. തെക്കുനിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറെക്ക് നീണ്ടുപോകുന്ന വലിയ കുന്നുകളുടെ നിരയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപരമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ കുന്നുകളുടെ നിര ചെർപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒറവക്കായ, കോട്ടക്കുന്ൻ , സ്വാമിയാർകുന്ൻ, വീട്ടിക്കാടൻ മലകൾ എന്നിവയാണ് ഈ നിരയിലെ ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകൾ. കൂടാതെ പീഠഭൂമികൾ,സമതലങ്ങൾ,പാടശേഖരങ്ങൾ,കുന്നിൻചരിവുകൾ,പുഴയുടെതീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി. വിവിധസമയങ്ങളിലായി നെല്ല്,വാഴ,പച്ചക്കറി,മരച്ചീനി എന്നിവ വയലുകളിലും,പള്ളിയാലുകളിലും,തൂതയുടെ ഡൽറ്റകളിലുംകൃഷിചെയ്യിന്നു. പീഠഭൂമികളിലും,ചെരിവുകളിലും തെങ്ങും കുന്നിൻചരിവുകളിൽ റമ്പർകൃഷിയും ചെയ്തുവരുന്നു. വൃവസായിക വിഭവങ്ങൾ വികാസംപ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ പരമ്പരാഗതങ്ങളായചെറുകിടവൃവസായങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നിലവിലുള്ളത്.

കടപ്പാട്

cherpulasserypanchayat