കേരള പഠനം 2

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള പഠനം രണ്ടാം ഭാഗം. 2018 ഫെബ്രുവരി 28 ന് കേരളമൊട്ടാകെ ആരംഭിക്കും. 6000 വീടുകളിൽ വിവരശേഖരണം നടക്കും.

ഫേസ്ബുക്ക് - https://www.facebook.com/keralapadanam

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കേരള_പഠനം_2&oldid=6427" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്