ചാലിക്കടവ് യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രസിഡണ്ട്‌:- രഞ്ജിത്ത് .പി.വി (7736709945)

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌:- അംബിക ബാലകൃഷ്ണൻ (9526037412)

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌:-വിജയമ്മ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

സെക്രട്ടറി :-ആർ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (9947435019)

ജോ :സെക്രട്ടറി :-ഷീബ സുധീർ

ജോ :സെക്രട്ടറി :-ഷിംല സുരേഷ്(9446210448)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലിക്കടവ്_യൂണിറ്റ്&oldid=5899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്