ചാലിശ്ശേരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലിശ്ശേരി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി.എസ്
സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചാലിശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വിജ്ഞാനോത്സവം 2021-22

08.11. 2021 ന് ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നു. ജില്ല കമ്മറ്റി അംഗം ഗോപി സി. വിജ്ഞാനോത്സവത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നടത്തി. സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ചെയർ പേഴ്സൺ : ശ്രീമതി. സന്ധ്യ, (പ്രസിഡന്റ്, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)

വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ മാർ : 1. ശ്രീമതി. ആനി വിനു, (വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്), 2. ശ്രീമതി. ദേവിക, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, (GHSS ചാലിശ്ശേരി)

കൺവീനർ : ശ്രീമതി.എൻ.വിജയകുമാരി (മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്)

ജോ കൺവീനർ : 1. ഡോ.ഇ.എൻ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, 2 ശ്രീ. ശശിധരൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലിശ്ശേരി&oldid=9588" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്