ചേളന്നൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
ചേളന്നൂർ
Kssp chelannur.jpg
പ്രസിഡന്റ് ദേവാനന്ദൻ കെ.സി
സെക്രട്ടറി വത്സരാജ് ടി
ട്രഷറർ ദാമോദരൻ കെ.പി
സ്ഥാപിത വർഷം 1991
ഭവൻ വിലാസം
ഫോൺ 9446734852
ഇ-മെയിൽ [/cdn-cgi/l/email-protection [email protected]]
ബ്ലോഗ്
യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികൾ നന്മണ്ട
ചീക്കിലോട്
ബാലബോധിനി
പാവണ്ടൂർ
കാക്കൂർ
നടുവല്ലൂർ
രാമല്ലൂർ
ചേളന്നൂർ കണ്ണങ്കര
നരിക്കുനി
പലങ്ങാട്
കുരുവട്ടൂർ
പറമ്പിൽ
പുന്നശ്ശേരി
കക്കോടി
തലക്കുളത്തൂർ
അന്നശ്ശേരി
ചേളന്നൂർ 8/2
എടക്കര
നന്മണ്ട 12
അമ്പലത്തു കുളങ്ങര
പോഴിക്കാവ്

ചേളന്നൂർ മേഖല ഭാരവാഹികൾ 2021

സ്ഥാനം പേര് ഫോൺ
പ്രസിഡണ്ട് ദേവന്ദൻ കെ.സി 9846345012
സെക്രട്ടറി വത്സരാജ് ടി 9446734852
ട്രഷറർ ദാമോദരൻ കെ.പി 9207051334

ചേളന്നൂർ മേഖല ചരിത്രം

മേഖല കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചേളന്നൂർ&oldid=11131" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്