ചർച്ചാവേദി-വായനാദിന പരിപാടി.

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വായനാദിനം‌ - ഓർക്കുന്നു കേരളം ആ വലിയ മനുഷ്യനെ.....

P.n.panikkar.gif

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നീലമ്പേരൂരിൽ 1909 മാർച്ച് 1ന് പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പി.എൻ.പണിക്കർ ജനിച്ചു. അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ ,കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിന് നൽകി.

1926 ൽ,തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ സനാതനധർമ്മം എന്ന വായനശാല സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിച്ചത്.ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിന്റെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാലകളെ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട്,കേരളസംസ്ഥാന ലൈബ്രറീസ് ആക്റ്റ്;നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകിയ വലിയൊരു സ്വപ്നം കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സഹായശക്തിയായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർ ആദരവോടെ പണിക്കർസാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യവശാൽ (ചില രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട്) ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു പോകുകയും, മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം (കേരള അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1995 ജൂൺ 19 ന് അന്തരിച്ചു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വായനാദിനമായും,തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച്ചക്കാലം വായനാവാരം ആയും ആചരിക്കുന്നു.

സ്നേഹാദരവോടെ കേരളം.

വിജ്ഞാനവ്യാപനത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞു വച്ച പണിക്കർ സാറിന്റെ ജീവിതം സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു.അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷിക്ക് സംഘബോധത്തിന്റെ ചേതന പകർന്നു കിട്ടിയ ആ നാളുകളിലൂടെയാണ് കേരളം ഒരു ആധുനിക സമൂഹമായി പരിവർത്തനം നേടിയത്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ,ജൂൺ 19,കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പുനർവായനയ്ക്ക് കൂടി അവസരം തരുന്നുണ്ട്.കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളും വായനശാലകളും മറ്റ് സംഘടനകളും വിവിധ പരിപാടികളോടെ,വായനാദിനം ആചരിക്കുന്നു.അറിവിനെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം,പിന്നീട് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അടക്കമുള്ള ചില പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയോ,മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Kssp emblem.jpg

ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം,കേരള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാകുന്നതും,ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്താലാണ്...


എം.ഗോപകുമാർ ചർച്ച നയിക്കുന്നു.

ചർച്ചാവേദി

2012 ജൂൺ 19 -- വായനാദിനത്തിൽ ആലപ്പുഴ പരിഷദ് ഭവനിൽ വച്ച് ഒരു ചർച്ചാവേദിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ജയിംസ് ബെല്ലാമി ഫോസ്റ്റെർ എഴുതിയ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനം എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീ.എം.ഗോപകുമാർ ആദ്യ അവതരണം നടത്തി. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച കൂട്ടായ്മ,ആശയങ്ങളുടെയും ചങ്ങാത്തത്തിന്റെയും വിനിമയവേദിയായി,രാത്രി ഏറും വരെ നീണ്ടു. 21 പേർ പങ്കാളികളായി. മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഒത്തുചേരാനും;ഓരോ തവണയും,മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഒരാൾ,വായിച്ച ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് തൽക്കാലം ആലോചനയിൽ ഉള്ളത്.