തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(തൃക്കരിപ്പൂർ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല
പ്രസിഡന്റ് എം. കെ. വിജയകുമാർ
സെക്രട്ടറി ബിനേഷ് മുഴക്കോം
ട്രഷറർ കെ. പി. രാമചന്ദ്രൻ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിലേശ്വരം
പഞ്ചായത്തുകൾ ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ്
യൂണിറ്റുകൾ ഇളമ്പച്ചി, കൊടക്കാട്, കൊയോങ്കര, തൃക്കരിപ്പൂർ, തെക്കെക്കാട്, നൂഞ്ഞ - ചെമ്പ്രക്കാനം, മുഴക്കോം, വലിയപറമ്പ് , വി. വി. നഗർ, ഉദിനൂർ, നിടുംബ, ഈയ്യക്കാട്, ആലന്തട്ട, തടിയൻ കൊവ്വൽ, തുരുത്തി, പിലിക്കോട്
കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ചെറുവത്തൂർ, കയ്യൂർ - ചീമേനി, പിലിക്കോട്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയപറമ്പ് എന്ന് ആറു പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിലവിലുള്ള 16 യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന മേഖലയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല. കണ്ണൂർ ജില്ലയോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ യൂണിറ്റുകൾ
യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ
1 ഇളമ്പച്ചി ... ... ... ...
2 കൊടക്കാട് ... ... ... ...
3 കൊയോങ്കര ... ... ... ...
4 തൃക്കരിപ്പൂർ ... ... ... ...
5 തെക്കെക്കാട് ... ... ... ...
6 നൂഞ്ഞ - ചെമ്പ്രക്കാനം ... ... ... ...
7 മുഴക്കോം ... ... ... ...
8 വലിയപറമ്പ് ... ... ... ...
9 വി. വി. നഗർ ... ... ... ...
10 ഉദിനൂർ ... ... ... ...
11 നിടുംബ ... ... ... ...
12 ഈയ്യക്കാട് ... ... ... ...
13 ആലന്തട്ട ... ... ... ...
14 തടിയൻ കൊവ്വൽ ... ... ... ...
15 തുരുത്തി ... ... ... ...
16 പിലിക്കോട് ... ... ... ...
തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ ...
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തൃക്കരിപ്പൂർ_മേഖല&oldid=10672" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്