പട്ടാമ്പി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ ഒരു മേഖല.

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പട്ടാമ്പി മേഖല
പ്രസിഡന്റ് നരേന്ദ്രൻ.ജെ.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമ്മുക്കുട്ടി
സെക്രട്ടറി സുധീർ
ജോ.സെക്രട്ടറി -
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പട്ടാമ്പി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പട്ടാമ്പി&oldid=1084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്