പരിഷത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രവർത്തന വർഷം 2012-13

പ്രസിഡന്റ് : രഞ്ജിത്ത് ആർ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് :

ജോസഫ് പി. വി.
വി. ഉപേന്ദ്രൻ

സെക്രട്ടറി : സാനു എൻ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

മുരളി കാട്ടൂർ
ബി. വേണുഗോപാൽ

ട്രഷറർ : അഡ്വ .ടി.കെ. സുജിത്ത്

വിഷയസമിതി

വികസനം : പി. ജയരാജ് (കൺവീനർ ) എൻ . കെ. പ്രകാശൻ

പരിസരം : റജി സാമുവൽ (കൺവീനർ ) ഡോ. ജോൺ മത്തായി

വിദ്യാഭ്യാസം : ജയൻ ചമ്പക്കുളം (കൺവീനർ ) പി. ബാലചന്ദ്രൻ

ജന്റർ : ലേഖ കാവാലം (കൺവീനർ ) അഡ്വ. ലില്ലി

ആരോഗ്യം : പ്രസാദ് ദാസ് എം. ആർ.(കൺവീനർ ) ഡോ. സൈറു ഫിലിപ്പ്

സബ് കമ്മിറ്റികൾ

ബാലവേദി : ജി. ജയകൃഷ്ണൻ (കൺവീനർ ) വേണുക്കുട്ടൻ (ചെയർമാൻ )

യുവസമിതി/കാമ്പസ്സ് സമിതി - എം. രാജേഷ് (കൺവീനർ ), എം. എച്ച്. രമേശ് കുമാർ (ചെയർമാൻ )

ഐ. ടി - ഡോ. ടി. പ്രദീപ് (കൺവീനർ )

വാർത്ത -

സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസം - ആർ . ശിവരാമപിള്ള (കൺവീനർ )

കല-സംസ്കാരം - വി. കെ. കൈലാസ് നാഥ് (കൺവീനർ )