പാലക്കാട് (മേഖല)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രസിഡണ്ട് : സി.വി. ജോസ് സെക്രട്ടറി : സുഭാഷ്. യു ട്രഷറർ : ബാബു. കെ.എ

യൂണിറ്റുകൾ : കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ടൗൺ അകത്തേത്തറ പുതുപ്പരിയാരം ഐആർടിസി മുണ്ടൂർ കുളമുളളി എഴക്കാട് കോങ്ങാട് തടുക്കശ്ശേരി കേരളശ്ശേരി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പാലക്കാട്_(മേഖല)&oldid=8421" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്