പി.സുനിൽദേവ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപ സമിതി അംഗം, ആലപ്പുഴ ജില്ല കലവൂർ സ്വദേശി. സാമ്പ്ല് സർവേ ഓരഗനൈസേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പി.സുനിൽദേവ്&oldid=5603" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്