അജ്ഞാതം


മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
'''ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല സംഘടനാ പഠന ക്യാമ്പ്മദ്യപാനം അന്തസ്സല്ല,അപമാനമാണ്, ക്യാമ്പേയ് ൻ'''
[[പ്രമാണം:29362.07.2012.jpg|thump|250px|കീഴൂർ യു.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല പഠനക്യാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ]] [[പ്രമാണം:29.07.2012001.jpg|thump|250px|കീഴൂർ യു.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല പഠനക്യാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ]] [[പ്രമാണം:29.07.2012002.jpg|thump|250px|കീഴൂർ യു.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല പഠനക്യാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ]] [[പ്രമാണം:29.07.2012003.jpgJPG|thump|250px|കീഴൂർ യു.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല പഠനക്യാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ]] ''മദ്യപാനം അന്തസ്സല്ല,അപമാനമാണ്'ബാലവേദി ഓണോത്സവം''' [[പ്രമാണം:316ക്യാമ്പേയിന്റെ ഭാഗമായി ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലാകമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 02.JPG|thump|250px|തൂത വടക്കുമുറി എ10.എൽ.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന 2012 ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല ബാലവേദി ഓണോത്സവത്തിവന്റേ ദൃശ്യങ്ങൾ]] [[പ്രമാണം:318ബസ്ററാന്റിൽ വെച്ചു നടന്ന ബോധവൽക്കരണയോഗത്തിൽ മനോഹരൻ മാസ്ററർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു.JPG|thump|250px|തൂത വടക്കുമുറി എ.എൽ.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ചുനടന്ന ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖല ബാലവേദി ഓണോത്സവത്തിവന്റേ ദൃശ്യങ്ങൾ]]
335

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്