അജ്ഞാതം


"വനിതകളും സാക്ഷരതയും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
1,049 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  21:52, 13 ജനുവരി 2021
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
വരി 39: വരി 39:
സ്തീ സാക്ഷരതയിലും കേരളം അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ് കൈ വരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എഴുപതു ശതമാനത്തിനുമേൽ സ്(തീ സാക്ഷര തയുള്ള അഞ്ചു ജില്ലകളേ ഉള്ളു. കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം , പത്തനം തിട്ട. എട്ടുണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവയാണവ.
സ്തീ സാക്ഷരതയിലും കേരളം അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ് കൈ വരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എഴുപതു ശതമാനത്തിനുമേൽ സ്(തീ സാക്ഷര തയുള്ള അഞ്ചു ജില്ലകളേ ഉള്ളു. കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം , പത്തനം തിട്ട. എട്ടുണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവയാണവ.
- ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള എല്ലാ രാഷ്(ടങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒരു (പത്യേകതയുണ്ട്. ഉയർന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരതയാണത്. വികസിതരാഷ് (ടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ സാക്ഷരതകൾ തുല്യമാണ്. ചില മൂന്നാം ലോകരാഷ്(ടങ്ങളും ആ നില കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില മൂന്നാം ലോകരാജ്യ ങ്ങളിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിനെ കേരളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും.
- ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള എല്ലാ രാഷ്(ടങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒരു (പത്യേകതയുണ്ട്. ഉയർന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരതയാണത്. വികസിതരാഷ് (ടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ സാക്ഷരതകൾ തുല്യമാണ്. ചില മൂന്നാം ലോകരാഷ്(ടങ്ങളും ആ നില കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില മൂന്നാം ലോകരാജ്യ ങ്ങളിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിനെ കേരളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും.
{| class="wikitable"
|-
!  !! സാക്ഷരതാനിരക്ക് (%) !! സാക്ഷരതാനിരക്ക് (%)
|-
| വെനിസ്വല || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| ബ്രസീൽ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| അർജന്റീന || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| ശ്രീലങ്ക || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| തായ്‌ലണ്ട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| ഫിലിപ്പൈൻസ് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കേരളം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|}


പട്ടിക ഒന്ന രാജ്യം
പട്ടിക ഒന്ന രാജ്യം
171

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/9104" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്