ഫലകം:Main

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പ്രധാന ലേഖനം: [[{{{1}}}|{{{1}}}]]

ഉപയോഗക്രമം

ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന ലേഖനത്തിലേക്ക്‌ കണ്ണികൾ ചേർക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക {{main|പ്രധാന ലേഖനം}}.

ഒന്നിലധികം ലേഖനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 5 എണ്ണം വരെ {{Main|ഒന്ന്|രണ്ട്‌|മൂന്ന്...}} ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം

ഉദാ: {{Main|ഒന്ന്|രണ്ട്‌|മൂന്ന്}}} ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ താഴെ കാണുന്നതാവും ഫലം


പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: ഒന്ന്, രണ്ട്‌, മൂന്ന്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Main&oldid=537" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്