മണ്ണാർക്കാട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ജീല്ലയിലെ ഒരു മേഖലയാണ് മണ്ണാർക്കാട്

 1 മേഖലാ കമ്മിറ്റി
   1.1 ഭാരവാഹികൾ
   1.2 മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
   1.3 ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
   1.4 യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്: ബാബുരാജൻ കെ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

 അനിത ഇ പി 

സെക്രട്ടറി

 യദു കെ 

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

രാമചന്ദ്രൻ എം

ട്രഷറർ

സ്വാമിനാഥൻ ഇ


മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ


ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

ചന്ദ്രൻ പി ആർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
 GOPALAKRISHNAN(ALANALUR)

SOORAJ(KOTTOPPADAM} SREEJITH(MANNARKKAD) PREMANANDAN(KARAKURISSI) JAYATHILAKAN(KARIMBA0 ANEESH NARAYANAN(KUNDURKUNNU)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മണ്ണാർക്കാട്&oldid=9345" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്