മണ്ണാർക്കാട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ജീല്ലയിലെ മേഖലയനു മണ്ണാർക്കാട്

 1 മേഖലാ കമ്മിറ്റി
   1.1 ഭാരവാഹികൾ
   1.2 മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
   1.3 ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
   1.4 യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

[തിരുത്തുക] മേഖലാ കമ്മിറ്റി [തിരുത്തുക] ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് C.UNNIKRISHNAN


വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

 K.HARIDAS

സെക്രട്ടറി

 V.P.JAYAN

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി


ട്രഷറർ

 G.N.HARIDAS 

[തിരുത്തുക] മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

C.T.MURALEEDHARAN ANEES.K TOMS VARGHEESE

[തിരുത്തുക] ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ SURESH RIYAS

[തിരുത്തുക] യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

 GOPALAKRISHNAN(ALANALUR)

SOORAJ(KOTTOPPADAM} SREEJITH(MANNARKKAD) PREMANANDAN(KARAKURISSI) JAYATHILAKAN(KARIMBA0 ANEESH NARAYANAN(KUNDURKUNNU)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മണ്ണാർക്കാട്&oldid=1094" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്