മണ്ണാർക്കാട് (മേഖല)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഉള്ളടക്കം

[മറയ്ക്കുക] 
  1 മേഖലാ കമ്മിറ്റി
    1.1 ഭാരവാഹികൾ
    1.2 മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
    1.3 ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
    1.4 യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

[തിരുത്തുക] മേഖലാ കമ്മിറ്റി [തിരുത്തുക] ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് C.UNNIKRISHNAN


വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

  K.HARIDAS

സെക്രട്ടറി

  V.P.JAYAN

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി


ട്രഷറർ

 G.N.HARIDAS 

[തിരുത്തുക] മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ


[തിരുത്തുക] ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ


[തിരുത്തുക] യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

 GOPALAKRISHNAN(ALANALUR)

SOORAJ(KOTTOPPADAM} SREEJITH(MANNARKKAD) PREMANANDAN(KARAKURISSI) JAYATHILAKAN(KARIMBA0 ANEESH NARAYANAN(KUNDURKUNNU)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മണ്ണാർക്കാട്_(മേഖല)&oldid=1072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്