മലമക്കാവ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മലമക്കാവ് യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ
സെക്രട്ടറി സതീഷ്‍കുമാർ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആനക്കര
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മലമക്കാവ്&oldid=9327" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്