വെള്ളിനേഴി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വെള്ളിനേഴി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് അഭിരാജ്.എ൯
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ്.കെ
സെക്രട്ടറി ശിവദാസ൯.പി
ജോ.സെക്രട്ടറി ജയരാജ്.പി.സി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെള്ളിനേഴി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് വെള്ളിനേഴി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വെള്ളിനേഴി&oldid=1479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്