വേങ്ങാട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ട്രയൽ
ടോസ്റ്റ് class="center"
Preface

ആമുഖം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വേങ്ങാട് യൂനിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

# നാല്പതു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ യുനിറ്റ് രൂപീകരിച്ചത്.

രൂപീകരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ[1]

ശാസ്ത്ര കലാജാഥയോടുള്ള

ആഭിമഖ്യമായിരുന്നു

= യൂനിറ്റ് രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.


  • Thalassery
  • Kuthuparamba
  1. vengad
  2. kannur

Pavithranmaster Pavithranmaster (സംവാദം)

  1. hkjkj
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വേങ്ങാട്&oldid=9811" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്