സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തുമ്പി വരും

തുമ്പി വരും

പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഫേസ്ബുക്ക്പേജ് ഇതാണ്
https://www.facebook.com/ksspexecutive/

വിഷയാധിഷ്ഠിത പേജുകൾ - ലൈക്കുചെയ്യുക

റാലി ഫോർ സയൻസ്
https://www.facebook.com/rallyforscience/
ജനോത്സവം സംസ്ഥാന പേജ്
https://www.facebook.com/janotsavam/
യുണൈറ്റ് കേരള
https://www.facebook.com/unitekerala/
യുറീക്ക
https://www.facebook.com/EurekaFortnightly/
യുവസമിതി സംസ്ഥാന പേജ്
https://www.facebook.com/yuvasamithikssp/
ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്ര വേദി
https://www.facebook.com/graminachalachithravedi/

വെബസൈറ്റുകൾ പരിഷത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.kssp.in ലൂക്ക ഓൺലൈൻ സയൻസ് പോർട്ടൽ - http://luca.co.in/ യുവസമിതിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ https://www.youtube.com/channel/UCyUlpYtSV7iVbKndBhF0vzw

പരിഷത്ത് പാട്ടുകൾക്ക് https://soundcloud.com/search?q=kssp

സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടിയിരിപ്പ്

alt text

നവകേരളനിർമ്മാണത്തിൽ ട്രോളൻമാർക്കെന്ത് ചെയ്യാനാകും ??
ഓരോ ക്യാമ്പയിനും ഒരു പൊതു # ടാഗ് - കാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനത്തിനും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു പൊതു ടാഗ്‌ലൈൻ നാം പാലിക്കുന്നത് നന്നാവും. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വികസനകാംമ്പയിൻ # ടാഗ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ഇതാണ് ഈ കാമ്പയിന്റെ ടാഗ്‌ലൈൻ
"#സുസ്ഥിരവികസനം"
"#സുരക്ഷിതകേരളം"
"#KSSP #RebuildKerala #svsk"
"വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക "
"http://wiki.kssp.in/r/3nh"
പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യം ഉളളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ - സുഭാഷ് 9645694647

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ&oldid=7178" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്