3 കുന്നംകുളം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ........
പ്രസിഡന്റ് കെ.എ. ശക്തിധരൻ
സെക്രട്ടറി പി രവീന്ദ്രൻ
ട്രഷറർ ടി.ജെ.തോംസൺ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചൊവ്വന്നൂർ
പഞ്ചായത്തുകൾ കടവല്ലൂർ, കാട്ടകാമ്പാൽ, ചൂണ്ടൽ, കടങ്ങോട്, കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കാട്ടകാമ്പാൽ, ചൊവ്വന്നൂർ
യൂണിറ്റുകൾ കടവല്ലൂർ, കാട്ടകാമ്പാൽ ,അകതിയൂർ, കുന്നംകുളം, ആർത്താറ്റ്, പൊർക്കളങ്ങാട്, ചൂണ്ടൽ, ചൊവ്വന്നൂർ, കടങ്ങോട്, ....., ........., ......, .........
[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • കെ.എ.ശക്തിധരൻ
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • മെജോ ബ്രൈറ്റ്
സെക്രട്ടറി
  • പി രവീന്ദ്രൻ
ജോ.സെക്രട്ടറി
  • എം.ആർ രാഗേഷ്
ഖജാൻജി
  • ടി.ജെ.തോംസൺ

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി
പൊർക്കളങ്ങാട് സുഭാഷിണി
കുന്നംകുളം ജോസ് മാസ്റ്റർ
ചൂണ്ടൽ പ്രസാദ്
കടവല്ലൂർ സുഭാഷിണി
കടങ്ങോട് കടങ്ങോട്
ചൊവ്വന്നൂർ ചൊവ്വന്നൂർ
അകതിയൂർ അകതിയൂർ
ആർത്താറ്റ് ആർത്താറ്റ്
കാട്ടകാമ്പാൽ കാട്ടകാമ്പാൽ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=3_കുന്നംകുളം&oldid=8319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്