6 മതിലകം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത് മതിലകം മേഖല
പ്രസിഡന്റ് മനോജ് ടി
സെക്രട്ടറി രാഗിണി എം
ട്രഷറർ അജിത്ത് പി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മതിലകം
പഞ്ചായത്തുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം

ശ്രീനാരായണപുരം

യൂണിറ്റുകൾ എടതിരുത്തി

കയ്പമംഗലം

പെരിഞ്ഞനം

മതിലകം യുണിറ്റ്

ശ്രീനാരായണപുരം

[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • മനോജ് ടി

തെക്കേതലക്കൽ വിട്, പെരിഞ്ഞനം പി.ഒ, ഫോൺ: 9495332149

വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • പത്മജ എടതിരുത്തി

ഫോൺ

സെക്രട്ടറി

  • രാഗിണി എം

പുതിയേടത്ത്, ശ്രീനാരായണപുരം ഫോൺ:

ജോ.സെക്രട്ടറി
  • അനിലൻ എൻ എൻ

എടതിരുത്തി ഫോൺ:

ഖജാൻജി
  • അജിത്ത് പി

പാണാട്ട് വിട്, പെരിഞ്ഞനം പി.ഒ, ഫോൺ:

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

അജയൻ കെ.അൻ

ആനന്ദ് സി

അജയ്ഘോഷ്

ബൈജു കെ.എ

ഷാജി കെ.ആർ

സന്തോഷ് മാഷ് കയ്പമംഗലം

ദിനകരൻ എം.ഡി

കസീമ കെ.കെ

സ്മീത സന്തോഷ്

സന്തോഷ് എൻ.എസ്

തിലകൻ‌ ടി എൻ

സജീവ് പി.ബി

ജയശ്രീ സജീവ്

രാജൻ ടി.എസ്

സജീവൻ ടി.എസ്

മീരാഭായ് ടി.കെ

സിജിത്ത്

ദിലീപ് എം.എസ്

,ഷെജിൽ എ.പി

ഹരീഷ് കുമാർ കെ.കെ

ഹസീത

ദേവദാസ് മാഷ്

രവിപ്രകാശ് കെ.പി

രാധാകൃഷ്ണൻ പി

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

ദേവി പ്രസാദ്

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

എടതിരുത്തി-ദിവ്യ ദിനേശ് കെ.ഡി

കയ്പമംഗലം-മനോജ് കെ.ബി

പെരിഞ്ഞനം-ജിസ്സി രഘുനാഥ്

മതിലകം- റെഹാനത്ത് ആൻസാരി

ശ്രീനാരായണപുരം- സൂരജ്.

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=6_മതിലകം&oldid=11094" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്