അമ്പതാം വാർഷികം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2014-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- CMMurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' <div style="text-align: left; margin: 1em 0; padding: 7px; background-color: #F8F9F9; border: 2px solid #999; box-shadow:...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
വാർഷികം നടന്ന ജില്ല  : : കോഴിക്കോട്
തീയ്യതി: : 2014 മെയ് 9 - 12
സ്ഥലം: : സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അമ്പതാം_വാർഷികം&oldid=4431" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്