ട്രാക്കോ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
20:58, 11 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- MANOJTRIPUNITHURA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പുതിയ താൾ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

തൃപ്പൂണിത്തുറ മേഖലയിലെ ഇരുമ്പനം ട്രാക്കോ യൂണിറ്റ് ഒരു സമ്പൂർണ വനിതാ യൂണിറ്റ് ആണ്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ട്രാക്കോ&oldid=9357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്