കോട്ടയം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
{{{Picture}}}
പ്രസിഡന്റ് ............
സെക്രട്ടറി ............
ട്രഷറർ .........
സ്ഥാപിത വർഷം {{{foundation}}}
ഭവൻ വിലാസം പരിഷദ് ഭവൻ,

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുളിമൂട് കവല, കോട്ടയം --1

ഫോൺ 04812568643
ഇ-മെയിൽ .....................
ബ്ലോഗ് .........................
മേഖലാകമ്മറ്റികൾ ...............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടക്കി ജില്ലകൾ അതിരുകളായുള്ള വേമ്പനാട് കായലിന് കിഴക്കുവശത്തായുള്ള ജില്ലയാണ് കോട്ടയം.

ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ

അദ്ധ്യക്ഷന് കെ എ രാജൻ ഉപ അദ്ധ്യക്ഷന് പി പ്രകാശൻ,

          സി ശശി

സെക്രട്ടറി ഡോ. പ്രമീള ജോ. സെക്രട്ടറി സാബു പി ജെ

          ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ട്രഷറര് സുധീഷ് എസ്

ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം

പരിഷദ് ഭവൻ, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുളിമൂട് കവല, കോട്ടയം --1 ഫോൺ- 04812568643

ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

ശുക്ര സംതരണം[[

ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കോട്ടയം&oldid=8354" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്